1500+ Tevreden klanten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere transactie tussen salon Stralend en de cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Verrichte inspanningen

Bij salon Stralend worden de behandelingen uitgevoerd met de grootste zorg en professionaliteit, waarbij voldaan wordt aan de normen van een hoogwaardig vakmanschap en gebaseerd is op geldende richtlijnen.

3. Afspraken

Als de cliënt niet in staat is om een afspraak na te komen, dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal 24 uur voor de geplande afspraak door te geven per mail, telefoon of Whats-app. Indien deze verplichting door de cliënt niet of niet tijdig wordt nagekomen wordt er 50% voor de afgesproken transactie in rekening gebracht.
Als de cliënt meer dan 5 minuten te laat is heeft salon Stralend het recht om de behandeling in te korten met een evenredige tijd die overeenkomt met de vertraging bij aanvang.

4. Betaling

Op de site van salon Stralend staan alle tarieven vermeld en deze worden ook mondeling in de behandeling medegedeeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.

Voor het verlaten van de salon dient de cliënt de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of eventueel contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

Voor de behandeling start zal de cliënt gevraagd worden om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig voor het voeren van een bedrijfsadministratie. Hierover vind je meer bij de Privacy Policy.

6. Geheimhouding

Salon Stralend heeft de verplichting om alle vertrouwelijke informatie van de cliënt, die tijdens de behandeling in de salon is ontstaan, geheim te houden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld met de uiterste zorg en discretie.

7. Aansprakelijkheid

Salon Stralend is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook ontstaan doordat de uitvoerende behandelaar gehandeld heeft aan de hand van onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Relevante informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden e.d. dient voorafgaande aan de behandeling en daarmee ook bij de behandelaar bekend te zijn.

Salon Stralend is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

8. Beschadiging & diefstal

Salon Stralend heeft het recht om in het geval van beschadigingen toegebracht door de cliënt aan de inrichting, apparatuur of producten van de salon een schadevergoeding te eisen van de cliënt.

9. Klachten

In het geval van een klacht over een behandeling moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon. Er zal direct een passende oplossing voor uw klacht gezocht worden. Indien de klacht op basis van feiten gegrond is, zal  salon Stralend de behandeling opnieuw verrichten of een dergelijke korting geven.

10. Behoorlijk gedrag

In de salon wordt verwacht dat de cliënt zich gedraagt volgens algemeen aanvaarde normen. Als de cliënt zich ondanks herhaalde waarschuwingen ongepast gedrag blijft vertonen, behoudt salon Stralend zich het recht voor om de behandeling van de cliënt te weigeren of te beëindigen.

11. Recht

Voor elke overeenkomst tussen salon Stralend en de cliënt geldt het Nederlandse recht. Wij besteden veel zorg en aandacht aan het samenstellen van onze informatie, maar kunnen niet altijd de juistheid of volledigheid ervan garanderen. Salon Stralend kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, bijwerkingen of andere nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn na het ondergaan van een behandeling in salon Stralend.

KVK nummer: 60471662
BTW nummer: NL 170115306B01

Salon Stralend is DE salon op gebied van PMU, schoonheid, ontspannende behandelingen en uiterlijke verzorging.

© 2024 |  Salon Stralend

|